Нашиот тим | ЦУП
Сподели

Извршна канцеларија

Неда Малеска Сачмароска

Извршен директор

Весна Бочварска Цветковска

Финансиски директор

Искра Белчева - Ристовска

Програмски координатор

Мартин Тодевски

Програмски координатор

Јасна Пајковска

Проектен координатор

Весна Глигорова

Финансиски координатор

Ана Јанкулоска

Проектен асистент

Кристина Илиевска

Проектен асистент

Андриана Илиевска

Практикант


Наши соработници

Петар Камчев

Надворешен експерт

Наталија Шикова

Надворешен експерт

Фани Михајловска

Надворешен експерт

Југослав Георгиевски

Надворешен експерт

Ирена Бојаџиевска

Надворешен експерт

Бранка Минчева - Коцевска

Надворешен експерт


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk