Одржана интерна работилница за општинската администрација за партиципативно буџетирање во Општина Ѓорче Петров.

Дата: 07.11.2018

Одржана интерна работилница за општинската администрација за партиципативно буџетирање во Општина Ѓорче Петров.
Работилницата ја организира Општина Ѓорче Петров во соработка со ЦУП во рамките на проектот “МОИ ПАРИ, МОЈА ОДГОВОРНОСТ: ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ ВО ОПШТИНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА“.

 

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk