Проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област презентиран на настанот “Градење на заедничка иднина“ , во Охрид

Дата: 11.07.2019

Проектот за Развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област, на изложбен штанд во рамки на настанот под името “Градење на заедничка иднина“ во Охрид. Обезбедени информации за напредокот и постигнатите резултати.

 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk