Средба со грантистите на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“

Дата: 31.05.2018

Во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“ беше организирана средба со грантистите на проектот. Целта на средбата беше да се сумираат сработените активности, да се отвори дискусија околу предизвиците во имплементација на грантовите, како и да се презентира планот за наредните активности.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку ИПА програмата „Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“, а го спроведуваат Центарот за управување со промени, Менаџмент консалтинг агенција МКА-2000 и Центар за истражувачко новинарство СКУП Македонија. Партнери во реализацијата на проектот се 14 граѓански организации од сите региони во земјата, како грантисти на проектот.

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk